Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015

Ἐνημέρωσις

         Παρακαλοῦνται οἱ επισκέπτες τῆς ἰστοσελίδας, ἁγιόφιλοι  καί φιλακόλουθοι, νά ἐπισκέπτονται τήν  πρώτη σχετική Ἰστοσελίδα μας, τήν ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ Α -  orthodoxhymnography. blogspot.com, ὅπου βρίσκονται ἀναρτημένα πλέον τῶν 1.000 ὑμνογραφικῶν ἔργων. Στήν ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ Β θά καταβληθεί προσπάθεια ἀναρτήσεως ἄλλων 1.000 ὑμνογραφικῶν ἔργων.